Raudteeveod 2018. aasta

Küsimustiku kood: 11482019

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Raudteetransport (22015)".

Andmete esitamise tähtaeg: 01.03.2019

eSTAT - elektrooniline andmete esitamise keskkond

Küsimustiku käsiraamat (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku täitmise juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku kontrollide juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Ohtlike veoste klassifikaator