Klassifikaatorid

Kombineeritud nomenklatuur

Mõõtühikute klassifikaator

Tehingu liikide klassifikaator

Euroopa Liidu liikmesriigid

Ühenduse väliskaubandusstatistika ja liikmesriikidevahelise kaubanduse statistika riikide ja territooriumide nomenklatuur

Valuutade ja fondide klassifikaator, Intrastat

Tarneklauslite klassifikaator

Transpordivahendite liikide klassifikaator

Klassifikaatorite uuendused Intrastati elektroonse küsimustiku jaoks

Eurostati klassifikaatorite server