Kombineeritud nomenklatuur

Kombineeritud nomenklatuur 2019

Seletav kombineeritud nomenklatuur 2019

Muudatused kombineeritud nomenklatuuris 2019. aastal

Kombineeritud nomenklatuur 2018

Seletav kombineeritud nomenklatuur 2018

Muudatused kombineeritud nomenklatuuris 2018. aastal

Kombineeritud nomenklatuur 2017

Seletav kombineeritud nomenklatuur 2017

Muudatused kombineeritud nomenklatuuris 2017. aastal

Kaubakoodide mõõtühikute muudatused 2016. aastal

Kombineeritud nomenklatuur 2016

Seletav kombineeritud nomenklatuur 2016

Muudatused kombineeritud nomenklatuuris 2016. aastal

Seletav kombineeritud nomenklatuur 2015

Kombineeritud nomenklatuur 2015

Muudatused kombineeritud nomenklatuuris 2015. aastal

Seletav kombineeritud nomenklatuur 2014

Kombineeritud nomenklatuur 2014

Muudatused kombineeritud nomenklatuuris 2014. aastal

Seletav kombineeritud nomenklatuur 2013

Kombineeritud nomenklatuur 2013

Muudatused kombineeritud nomenklatuuris 2013. aastal

Seletav kombineeritud nomenklatuur 2012

Kombineeritud nomenklatuur 2012

Kaubakoodide mõõtühikute muudatused 2012. aastal

Muudatused kombineeritud nomenklatuuris 2012. aastal

Kombineeritud nomenklatuur 2011

Seletav kombineeritud nomenklatuur 2011

Muudatused kombineeritud nomenklatuuris 2011. aastal

Kombineeritud nomenklatuur 2010

Seletav kombineeritud nomenklatuur 2010

Muudatused kombineeritud nomenklatuuris 2010. aastal

Kombineeritud nomenklatuur 2009

Seletav kombineeritud nomenklatuur 2009

Muudatused kombineeritud nomenklatuuris 2009. aastal

Kombineeritud nomenklatuur 2008

Seletav kombineeritud nomenklatuur 2008

Muudatused kombineeritud nomenklatuuris 2008. aastal

Kaubakoodid, mis ei nõua netomassi 2008. aastal

Kombineeritud nomenklatuur 2007

Muudatused kombineeritud nomenklatuuris 2007. aastal

Kombineeritud nomenklatuur 2006

Kombineeritud nomenklatuur 2005

Kombineeritud nomenklatuur 2004 (kehtis 01.05.2004-31.12.2004)

Eesti kaupade nomenklatuur (EKN) 2004 (kehtis 01.01.2004-30.04.2004)

Eesti kaupade nomenklatuur (EKN) 2003

HS tähestikuline sisunäitaja

Kaupade kodeerimise juhend