Kaubavahetus kolmandate riikidega

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1253, 29. juuli 2016, millega muudetakse määrust (EL) nr 92/2010 seoses tolliasutuste ja riikide statistikaasutuste vahelise teabevahetuse ning statistika koostamisega

Komisjoni määrus (EL) nr 92/2010, 2. veebruar 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) tolliasutuste ja riikide statistikaasutuste vahelise teabevahetuse, statistika koostamise ja kvaliteedihindamise osas

Komisjoni määrus (EL) nr 113/2010, 9. veebruar 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses kaubavahetusandmete katvuse ja andmete määratlemisega ning kaubavahetusstatistika koostamisega ettevõtte tunnuste ja arve esitamise vääringu järgi ning seoses erikaupade või -liikumistega

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 471/2009, 6. mai 2009 , mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1172/95 EMPs kohaldatav tekst

Varem kehtinud õigusaktid

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1949/2005, 28. november 2005 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1917/2000 seoses kaupade eriliikumisega ja remondiga seotud kaupade kaubavahetusest väljajätmisega

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1917/2000, millega kehtestatakse teatavad sätted nõukogu määruse (EÜ) nr 1172/95 rakendamiseks väliskaubandusstatistika suhtes, 7. september 2000 (EMPs kohaldatav tekst)

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1172/95 ühenduse ja selle liikmesriikide kaubavahetust kolmandate riikidega käsitleva statistika kohta, 22. mai 1995

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1669/2001, millega kehtestatakse teatavad sätted nõukogu määruse (EÜ) nr 1172/95 rakendamiseks väliskaubandusstatistika suhtes (EMPs kohaldatav tekst), 20. august 2001

Nõukogu määrus (EÜ) nr 374/98, millega muudetakse ühenduse ja selle liikmesriikide ning kolmandate riikide vahelise kaubavahetuse statistikat käsitleva määruse (EÜ) nr 1172/95 artikleid 6 ja 9, 12. veebruar 1998

Nõukogu määrus (EÜ) nr 476/97, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1172/95 ühenduse ja selle liikmesriikide ning mitteliikmesmaade vahelise kaubavahetuse statistika kohta statistilise territooriumi osas, 13. märts 1997