2001. aasta põllumajandusloenduse korraldamist reguleerivad õigusaktid

Põllumajandusloenduse seadus

Põllumajandusloenduse loenduslehtede vormide ja loenduseeskirja kinnitamine ning loendusmomendi, loendusperioodi ja järelküsitluse perioodi määramine

Põllumajandusloenduskomisjoni moodustamine

Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1998. a korralduse nr 1199-k «Põllumajandusloenduskomisjoni moodustamine» muutmine (18. mai 1999)

Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1998. a korralduse nr 1199-k «Põllumajandusloenduskomisjoni moodustamine» muutmine (28. veebruar 2001)

2001. aastal toimuva põllumajandusloenduse loendustöötajate koormusnormid

2001. aasta põllumajandusloenduse loendustöötajate töö tasustamise ning kulude hüvitamise kord ja määrad

2001. aasta põllumajandusloenduse loendustulemuste tabelite vormide kinnitamine

Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1998. a korraldusega nr 1199-k moodustatud põllumajandusloenduskomisjoni töö lõpetamine