16.06.2017 nr 4

Protokoll

SN arvamus Statistikaameti 2018.–2022. aasta statistikatööde loetelule

Lisa 1_Ekspertteenus Statistikaameti tegevuse efektiivsuse parandamiseks. Projekti 1. etapi tulemuste ülevaade

Lisa 2_Statistikaamet EL Nõukogu eesistumiseks valmistumas