Erinevate kõlvikute osatähtsus omavalitsusüksustes

Eesti pindalast 52% on kaetud metsaga, haritavat maad on 24%, märgalasid 7%, rohumaad 5% ning muud 12%.

Erinevate kõlvikute osatähtsus omavalitsusüksustes, 2019