Avalik-õigusliku ülikooli hariduskulutused 2018. aasta

Küsimustiku kood: 13012019

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Hariduskulutused (40308)".

Andmete esitamise tähtaeg: 01.04.2020

eSTAT - elektrooniline andmete esitamise keskkond

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku täitmise juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku kontrollide juhend (PDF vormingus):  EST | ENG