Film 2017. aasta

Küsimustiku kood: 12272018

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Film (40402)".

Andmete esitamise tähtaeg: 01.03.2018

eSTAT - elektrooniline andmete esitamise keskkond

Küsimustiku muutujate juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku täitmise juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku kontrollide juhend (PDF vormingus):  EST | ENG