Film 2019. aasta

Küsimustiku kood: 12272020

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Film (40402)".

Andmete esitamise tähtaeg: 01.07.2020

eSTAT - elektrooniline andmete esitamise keskkond

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku täitmise juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku kontrollide juhend (PDF vormingus):  EST | ENG