Muuseum 2017. aasta

Küsimustiku kood: 12292018

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Muuseum (40407)".

Andmete esitamise tähtaeg: 15.02.2018

eSTAT - elektrooniline andmete esitamise keskkond

Küsimustiku muutujate juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku täitmise juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku kontrollide juhend (PDF vormingus):  EST | ENG