Kala- ja vähikasvatus 2019. aasta

Küsimustiku kood: 13872020

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Kalakasvatus (20702)".

Andmete esitamise tähtaeg: 25.02.2020

eSTAT - elektrooniline andmete esitamise keskkond

Küsimustiku käsiraamat (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku täitmise juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku kontrollide juhend (PDF vormingus):  EST | ENG