Raudtee ja veeremi olem 2019. aasta

Küsimustiku kood: 11472020

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Transporditaristu (22026)".

Andmete esitamise tähtaeg: 15.02.2020

eSTAT - elektrooniline andmete esitamise keskkond

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku täitmise juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku kontrollide juhend (PDF vormingus):  EST | ENG