Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2020. kuu

Küsimustiku kood: 12062020

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Kaupade väliskaubandus (22303)".

Andmete esitamise tähtajad: 15.02.2020, 15.03.2020, 15.04.2020, 15.05.2020, 15.06.2020, 15.07.2020, 15.08.2020, 15.09.2020, 15.10.2020, 15.11.2020, 15.12.2020, 15.01.2021

eSTAT - elektrooniline andmete esitamise keskkond

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku täitmise juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku kontrollide juhend (PDF vormingus):  EST | ENG