18.05.2015 nr 3

STATISTIKANÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL_18052015-1

Lisa 1_Statistikaameti strateegia 2013‒2018

Lisa 2_„Eesti 100“ kajastamisest Statistikaametis

Lisa 3_Euroopa statistika tegevusjuhis

Lisa 4_Albert Pulleritsu preemia