18.07.2013 nr 7

Protokoll

Lisa 1.Statistikan_Ąukogu arvamus riikliku statistikaprogrammi Statistikaameti 2014