Norway Grants

„Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus“ – täiendavad indikaatorid

Statistikaamet korraldas projekti „Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus“ raames 19. märtsil 2015 viienda töötoa, kus keskenduti peamiselt täiendavatele indikaatoritele, mida Statistikaamet lisaks soolisele palgalõhele projekti raames avaldama hakkab. Töötoas anti ülevaade projekti hetkeseisust ja tulevastest olulisematest tegevustest ning esialgsest täiendavate indikaatorite loetelust. Statistikaameti ettekanne.

Töötoas osalenud huviliste ning ekspertidega arutati täiendavate indikaatorite loetelu, nende arvutamise metoodilisi lahendusi ning näitajate publitseerimisega seonduvaid küsimusi. Töötoa kokkuvõte ning ettepanekud.