Jaanuaris mõjutas tootjahinnaindeksit enim elektri- ja soojusenergia hinnalangus

pressiteade nr 23

Statistikaameti andmete kohaselt langes tööstustoodangu tootjahinnaindeks jaanuaris võrreldes 2019. aasta detsembriga 0,7% ja võrreldes eelmise aasta jaanuariga 2,4%.

Jaanuaris mõjutas tootjahinnaindeksit enim elektri- ja soojushinnaindeksi langus

Tootjahinnaindeksit mõjutas detsembriga võrreldes keskmisest enam hinnalangus elektrienergia, elektroonikaseadmete ja kütteõlide tootmises, samuti hinnatõus puidutöötlemises ja puittoodete tootmises ning mäetööstuses.

Eelmise aasta jaanuariga võrreldes mõjutas indeksit keskmisest enam hinnalangus elektri- ja soojusenergiaga varustamisel, paberi ja elektroonikaseadmete tootmises, samuti hinnatõus toiduainete ja kütteõlide tootmises.

Tööstustoodangu tootjahinnaindeksi muutus tegevusala järgi, jaanuar 2020
Tegevusala EMTAK 2008 järgi Detsember 2019 – jaanuar 2020, % Jaanuar 2019 – jaanuar 2020, %
KOKKU -0,7 -2,4
Töötlev tööstus -0,1 -0,5
Mäetööstus 4,2 2,8
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine -11,8 -29,1
Veevarustus; kanalisatsioon 0,4 -9,0

Ekspordihinnaindeks muutus detsembriga võrreldes 0,1%. Kõige rohkem tõusis naftasaaduste, põllumajandustoodete ja turbatoodete hind ning langes elektrienergia, paberi- ja puidutoodete hind. Võrreldes 2019. aasta jaanuariga jäi ekspordihinnaindeks samale tasemele.

Impordihinnaindeks muutus detsembriga võrreldes 0,5%. Keskmisest enam tõusis naftasaaduste, keemiatoodete ning ehitusmaterjalide hind, aga langes elektrienergia, nahktoodete ja jalatsite ning kummi- ja plasttoodete hind. Võrreldes 2019. aasta jaanuariga tõusis impordihinnaindeks 1,7%.

Statistika alus on küsimustikud „Tootjahind“, „Ekspordihind“ ja „Impordihind“, mille esitamise tähtaeg oli 6. veebruar 2020. Statistikaamet avaldas tootjahinnaindeksite kuukokkuvõtte 14 tööpäevaga. Statistikaamet kogub ja analüüsib andmeid statistikatööde „Tööstustoodangu tootjahinnaindeks“, „Ekspordihinnaindeks“ ja „Impordihinnaindeks“ tegemiseks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimuse alusel.

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, jaanuar 2020).