19.02.2016 nr 1

Statistikanõukogu koosoleku protokoll_19_02

Parandus päevakorrapunktile nr 2

Lisa 1 2016_Statistikanõukogu tööplaani kavand (2)

Lisa 2 Sunniraha_Statistikanõukogu 19 02 2016

Lisa 3 2015. aastal ministeeriumides korraldatud riikliku statistika tarbimise uuringu tutvustus

Lisa 4 Statistikaameti 2017.–2021. aasta statistikatööde loetelu projekt

Lisa 5 2015 Statistikanõukogu aruande kavand