19.04.2016 nr 3

nõukogu protokoll_19_04

Lisa 1 2015 Statistikanõukogu aruanne

Lisa 2 Ülevaade Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamisest

Lisa 3 Palgalõhe statistika tegemise strateegia

Lisa 4 Nullbürokraatia Aruandlus 3.0 seisust