Andmesubjektile tema andmetega tutvumise võimaldamine

Andmesubjektil on õigus tutvuda Statistikaameti poolt tema kohta kogutud andmetega (riikliku statistika seadus § 28, lg 6, RT I 2010, 41, 241; isikuandmete kaitse seadus § 19, RT 2007, 24, 127).

Teenusstandard