20.05.2016 nr 4

nõukogu protokoll_20_05_0

Lisa 1 Ülevaade riikliku statistika seaduse muutmisettepanekutest

Lisa 2 Statistikaameti 2017 2021 aasta statistikatööde loetelu projekt_18052016

Lisa 3 Ülevaade Eesti liitumisest Rahvusvahelise Valuutafondi Andmelevi Täiendatud Eristandardiga