Väljaanded

2000. aasta rahvaloenduse tulemused

2000. aasta rahva ja eluruumide loenduse kogumikud

I  Faktiline ja alaline rahvastik, rahvastiku paiknemine, soo- ja vanuskoosseis
Teemakaardid: selgitused lk 30, kaardid (1–9) lk 20–28

II  Kodakondsus, rahvus, emakeel ja võõrkeelte oskus
Teemakaardid: selgitused lk 30, kaardid (1–7) lk 22–28 ning esi- ja tagakaane siseküljel

III  Sünnikoht ja ränne
Teemakaardid: selgitused lk 33–34, kaardid (1–8) lk 25–32 ning esi- ja tagakaane siseküljel

IV  Haridus. Usk
Teemakaardid: selgitused lk 52–53, kaardid (1–10) lk 44–50 ning esi- ja tagakaane siseküljel

V  Perekonnaseis ja sündimus
Teemakaardid: selgitused lk 34–35, kaardid (1–8) lk 25–32 ning esi- ja tagakaane siseküljel

VI  Leibkond
Teemakaardid: selgitused lk 38–39, kaardid (1–12) lk 29–36 ning esi- ja tagakaane siseküljel

VII  Perekond. Pikaajaline haigus või puue
Teemakaardid: selgitused lk 42–43, kaardid (1–8) lk 36–40 ning esi- ja tagakaane siseküljel

VIII  Elatusallikad. Tööalane ja sotsiaal-majanduslik staatus
Teemakaardid: selgitused lk 43–44, kaardid (1–9) lk 36–42 ning esi- ja tagakaane siseküljel

IX  Majanduslikult aktiivne rahvastik
Teemakaardid: selgitused lk 52–53, kaardid (1–14) lk 44–50 ning esi- ja tagakaane siseküljel

X  Eluruumid ja eluruumidega hooned
Teemakaardid: selgitused lk 36, kaardid (1–7) lk 30–34 ning esi- ja tagakaane siseküljel

XI  Elamistingimused
Teemakaardid: selgitused lk 46–47, kaardid (1–7) lk 39–44 ning esi- ja tagakaane siseküljel

XII Vallaasulate rahvastik
Teemakaardid: selgitused lk 38-39, kaardid (1-8) lk 32-36 ning esi- ja tagakaane siseküljel

Eesti, Läti ja Leedu 2000/2001. aasta rahva ja eluruumide loenduste tulemused

2000/2001. aasta rahva ja eluruumide loendused Eestis, Lätis ja Leedus
Teemakaardid: Balti riikide asukoht lk 2, rahvastiku tihedus lk 12, põhirahvuse osatähtsus kogurahvastikus lk 17