Loendusüksuste kaardid

2000. aasta rahva ja eluruumide loenduse jaoks moodustati loendustöötajate koormusnorme arvestades loendusüksused: loendusringkonnad, -piirkonnad ja -jaoskonnad. Loendusüksused moodustati rahvaloenduskaartide ja majavalduste nimekirjade alusel, pidades seejuures kinni haldus- ja asustusüksuste piiridest. Kaardid koostati koostöös AS Eesti Kaardikeskuse ja AS Regio ning kohalike omavalitsustega. Kokku loodi 165 ringkonda, 995 piirkonda ja 4880 jaoskonda. Loendusüksuste PDF-vormingus kaardifaile on võimalik Statistikaametist tellida. Kaardid on tasuta.

Loendusüksuste kaartide näidised:

Ringkond - maa

Piirkond - linn

Piirkond - maa

Jaoskond - linn

Jaoskond - maa