Rahvastik maakondades ja linnades, 1881

  Maakond, linn Kokku Mehed Naised M, % N, %
1, Kogurahvastik* 881 455 425 342 456 113 48 52
2, Linnarahvastik 114 230 56 504 57 726 49 51
3, Maarahvastik 767 225 368 838 398 387 48 52
1, HARJU 138 260 68 867 69 393 50 50
  Tallinn 50 488 26 482 24 006 52 48
  Paldiski 933 511 422 55 45
2, JÄRVA 49 760 24 177 25 583 49 51
  Paide 2 000 937 1 063 47 53
3, LÄÄNE 78 380 37 421 40 959 48 52
  Haapsalu 2 884 1 366 1 518 47 53
4, PÄRNU 93 745 44 999 48 746 48 52
  Pärnu 12 966 6 111 6 855 47 53
5, SAARE 56 573 26 400 30 173 47 53
  Kuressaare 3 454 1 513 1 941 44 56
6, TARTU 177 163 84 710 92 453 48 52
  Tartu 29 974 13 972 16 002 47 53
7, VILJANDI 95 061 45 368 49 693 48 52
  Viljandi 5 325 2 579 2 746 48 52
8, VIRU 102 034 50 093 51 941 49 51
  Rakvere 3 509 1 747 1 762 50 50
9, VÕRU 90 479 43 307 47 172 48 52
  Võru 2 697 1 286 1 411 48 52

* Ilma Narva ja Valga linna, Kreenholmi asula ning Petseri maakonnata.