2001. aasta põllumajandusloenduse tulemused

2001. aasta põllumajandusloenduse kogumikud

I  Üldandmed. Taimekasvatus. Loomakasvatus
Teemakaardid (1–4) lk 27–28 ning esikaane siseküljel

II  Põllumajandusmasinad ja -seadmed. Hoidlad. Loomakasvatushooned
Teemakaardid (1–4) lk 19–20 ning esikaane siseküljel

III  Majapidamiste tööjõud. Sissetulek
Teemakaardid (1–4) lk 19–20 ning esikaane siseküljel

IV  Metsamajandus. Kalandus
Teemakaardid (1–4) lk 15–16 ning esikaane siseküljel