22.10.2014 nr 8

STATISTIKANÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL_8

Lisa1.Soovituste arvessevõtmine_141022

Lisa2.põhimõtted, kasutatavuse analüüs statistikanõukogus aruteluks 221014 laiendatud