25.08.2015 nr 5

STATISTIKANÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Statistikanõukogu arvamus_lõplik 23082015