26.01.2018 nr 1

Protokoll

Lisa 1 Statistikanõukogu 2018. aasta tööplaan

Lisa 2 Statistikanõukogu 2017. aasta aruanne

Lisa 3 PwC esitlus Statistikanõukogus 26.01.2018

Lisa 4 Ülevaade piirkondliku statistika edendamise töörühma tööst