26.02.2014 nr 2

STATISTIKANÕUKOGU_ PROTOKOLL_26_02_2014

Lisa1.Statistikanõukogu CoP 12 põhimõte 20140226

Lisa2.Statistikanõukogu CoP 14 põhimõte 20140226

Lisa3.Statnou_aru_2013

Lisa4.Statistikaameti aastaaruanne 2013

Lisa5.Statistikaameti aastaaruanne 2013

Lisa6Tervisestatistika Statistikanõukogu _27.02.14_N

Lisa7.Tervisestatistika_aastaaruanne_2013

Lisa8.Eesti Panga 2013 statistikategevuse aruanne. Statnoukogu 26.02.2014