Interaktiivne statistika

Väliskaubanduse rakendus

Rakendusest saab teada, kes on Eesti ekspordi ja impordi peamised partnerriigid, milliseid kaupu neisse viiakse või neist tuuakse. Alla on võimalik laadida nii graafilisi ülevaateid kui ka andmeid. Andmeid saab visualiseerida aasta, kvartali ja kuu järgi nii päritoluriigi, saatjariigi kui ka saajariigi järgi.

Väliskaubanduse rakendus

Loe edasi

Erinevate kõlvikute osatähtsus omavalitsusüksustes

Eesti pindalast 52% on kaetud metsaga, haritavat maad on 24%, märgalasid 7%, rohumaad 5% ning muud 12%.

Erinevate kõlvikute osatähtsus omavalitsusüksustes, 2019

Loe edasi

Valimisringkondade statistika

Statistikaamet koostas 2019. aasta Riigikogu valimistega seoses interaktiivse ülevaate Eesti valimisringkondade elanikest. Kõik huvilised saavad vaadata, kui palju on nende valimisringkonnas inimesi, keda sagedasemad valimislubadused puudutavad. Teemade valikul keskendusime lubadustele, mis on erakondade valimisprogrammides ja ka valimiskampaanias rohkem tähelepanu saanud. Nendeks olid sissetulekud, pensionäride ja laste osatähtsus rahvastikus, pere- ja rahvussuhted, transport, aga ka elanike üldine heaolu ja tervis.

Valimisringkondade statistika

Loe edasi

Nimede statistika

Ees- ja perenimede statistikat pakkuv rakendus, kust saab otsida, milliseid nimesid Eesti elanikud kannavad ning kuidas aegade jooksul on nimede populaarsus ja levik muutunud.

Nimede statistika

Loe edasi

Tarbijahinnaindeksi kalkulaator

Tarbijahinnaindeksi kalkulaator aitab arvutada kaupade ja teenuste hinnamuutust vabalt valitud ajavahemikul alates1998. aastast kuni viimati lõppenud kuuni, kvartalini või aastani.

Tarbijahinnaindeksi kalkulaator

Loe edasi

Ostujõu kalkulaator

Hindade muutuse tõttu raha ostujõud kasvab või kahaneb. Ostujõu kalkulaator võimaldab võrrelda mistahes rahasumma (sissetulek, palk, säästud jne) ostujõudu erinevatel aastatel.

Ostujõu kalkulaator

Loe edasi

Euroopa majandus aastatuhande algusest. Statistiline portree 2018

Euroopa majandus on alates aastatuhande algusest palju arenenud ja statistika saab aidata neid struktuurimuutusi paremini tajuda.

Digiväljaande „Euroopa majandus aastatuhande algusest – statistiline portree“ eesmärk on näidata nii mikro- kui ka makromajanduslike andmete kaudu, kuidas on Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide majandus alates 2000. aastast muutunud.

Loe edasi

Kui vanalt Eesti elanikud abielluvad?

Interaktiivne infograafik, kust igal huvilisel on võimalik vaadata, millises vanuses jõuavad Eesti mehed ja naised abieluranda ning milline on valitud kaasa vanus.

Kui vanalt Eesti elanikud abielluvad?

Loe edasi

Rahvastikupüramiid

Rahvastikupüramiid näitab Eesti rahvaarvu muutust alates 1923. aastast ja prognoosi kuni 2050. aastani. Prognoosi puhul saab vaadata kaht erineva eeldusega varianti. Püramiidil liikudes on võimalik vaadata rahvaarvu vanuse ja sünniaasta järgi ning rahvaarvu ise valitud vanuserühmades.

Rahvastikupüramiid

Loe edasi