Interaktiivne statistika

Noored eurooplased

Noored eurooplased“ on Eurostati tööriist, mis on mõeldud peamiselt noortele vanuses 16–29. Selle abil saab ennast võrrelda teiste oma riigi noortega. Tööriist on mõeldud ka lapsevanematele, poliitikutele, õpetajatele jt-le, kes tahavad Euroopa noortest rohkem teada saada.

„Noored eurooplased“ koosneb viktoriinilaadsetest küsimustest noorte eluolu kohta neljal teemal: pere; töö; vaba aeg ja õpingud; internet. Enne vastamise alustamist tuleb valida oma sugu, riik ja vanus. Kui su vanus ei ole vahemikus 16–29, vali sellest vahemikust vanus, mis sind enim huvitab.

Ekraanipilt: Noored eurooplased

Majandustrendid

Majandustrendid“ on interaktiivne andmete visualiseerimise tööriist, mille abil saavad kasutajad, nii algajad kui ka professionaalid, ülevaate kaheksa peamise majandusnäitaja arengust.

Pärast näitaja ja riigi (või EL-i või euroala riikide keskmise) valimist kuvatakse joonisel näitaja viimase 12 kuu trend. Võrdluseks võib vaadata ka EL-i või euroala riikide keskmist.

Enamikul näitajatel on võimalik valida perioodi või ühikut. Näiteks inflatsiooni puhul saab vaadata muutust võrreldes eelmise aasta sama kuuga või muutust võrreldes eelmise kuuga.

Joonise all on ka näitaja definitsioon (nupp „i“) ja lähteandmed (nupp „More information“ (rohkem infot)).

Ekraanipilt: Majandustrendid

Minu riik

Interaktiivse andmete visualiseerimise tööriista „My country in a bubble” abil saab oma riiki 50 statistilise näitaja alusel teiste Euroopa riikidega võrrelda. Avasta Euroopa statistikat lihtsalt ja mänguliselt!

Ekraanipilt: Minu riik

Vidinad

Vidin on veebirakendus, mille saab lisada ükskõik millisele veebilehele ja mis näitab lihtsal kujul väikest hulka Eurostati andmeid. Vidinaid saab luua vidinageneraatori („Widget Template Generator“) abil.

Ekraanipilt: Vidinad

Illustreeritud statistika

„Statistics Illustrated“ on selgeim ja lihtsaim viis Eurostati andmete dünaamiliseks visualiseerimiseks. Kaardid ja graafikud kajastavad nii näitaja ajalist muutust kui ka liikmesriikidevahelisi erinevusi. Sel moel saab näiteks ülevaate mitmesugustest tendentsidest ja mustritest.

Dünaamilisi kaarte ja graafikuid kasutatakse Eurostati veebilehel mitut moodi:

Lisainfot kaartide ja graafikute paremaks mõistmiseks saab abileheküljelt (ainult inglise keeles).

Illustreeritud regionaalstatistika

Interaktiivse tööriista „Regional Statistics Illustrated“ abil on võimalik visualiseerida Eurostati regionaalstatistikat. Tööriistas on liigituse NUTS 2 piirkondade kaupa esitatud üle 50 näitaja, mis on jagatud 10 statistikavaldkonda.

Interaktiivsel kaardil saab hõlpsalt piirkondi valida ning eri visualiseerimisviiside abil on võimalik regionaalseid andmeid kasutajasõbralikult võrrelda ja analüüsida. Interaktiivne ajatelg näitab, milline on olnud piirkonna areng aja jooksul.

Tööriista abil saab andmeid visualiseerida järgmiselt:

 • teemakaardina
 • jaotusdiagrammina
 • hajuvusdiagrammina
 • tulpdiagrammina
 • andmetabelina

Tööriistas olevad näitajad kajastavad alati kõige värskemaid Eurostati andmeid. Tööriista funktsioonide kohta saab lisainfot abileheküljelt (ainult inglise keeles).

Ekraanipilt: Illustreeritud regionaalstatistika

Illustreeritud inflatsioonistatistika

Tööriist „Inflation Statistics Illustrated“ annab ülevaate tarbijahindade harmoneeritud indeksis (THHI) kajastatud peamiste tooterühmade hinnamuutustest ja kaaludest EL-is ja euroalal. Ristküliku toon näitab, kui palju on hinnad aasta jooksul muutunud. Ristküliku suurus on võrdeline vastava tooterühma osatähtsusega indeksis.

Ekraanipilt: Illustreeritud inflatsioonistatistika

Strateegia „Euroopa 2020“ illustreeritud statistika

Europe 2020 Statistics Illustrated“ on rühm tööriistu, mis kuvavad läbilõiget strateegia kaheksast näitajast:

 • tööhõive
 • teadus- ja arendustegevus
 • kasvuhoonegaaside heitkogus
 • taastuvenergia osatähtsus
 • primaarenergia tarbimine
 • haridussüsteemist varakult lahkunute osatähtsus
 • kolmanda taseme hariduse omandanute osatähtsus
 • vaesus ja sotsiaalne tõrjutus

Kõiki näitajaid kuvatakse kolmel viisil – soojuskaardi, tulpdiagrammi ja joondiagrammina.

Ekraanipilt: Strateegia Euroopa 2020 illustreeritud statistika

Inflatsiooni näidikulaud

Tööriist „Inflation Dashboard“ on mõeldud tarbijahindade harmoneeritud indeksi (THHI) graafiliseks ja dünaamiliseks kuvamiseks. Indeksit saab vaadata riigi ja tooterühma järgi nii kaardil, tulpdiagrammil kui ka joondiagrammil.

Ekraanipilt: Inflatsiooni näidikulaud

Riikide profiilid

Country Profiles“ on lihtsalt kasutatav ja igaühele kättesaadav graafiline tööriist. Sellega saab näitajaid rühmitada riigi ja regiooni järgi, vaadata teema kaupa 10–20 näitaja kohta valmistabeleid ja riike omavahel võrrelda.

Täpsema info saamiseks on iga näitaja juures link tabelitele, graafikutele ja kaartidele.

Rakendust „Country Profiles“ on võimalik alla laadida ka iPhone’is, iPadis või Androidi telefonis kasutamiseks.

Ekraanipilt: Riikide profiilid