Interaktiivne statistika

Sina ja Euroopa

Sina ja Euroopa” on Eurostati loodud andmete visualiseerimise tööriist, mille abil saab end võrrelda nii oma riigi kui ka teiste liikmesriikide eakaaslastega, samuti EL-i keskmisega.

„Sina ja Euroopa“ koosneb viktoriinilaadsetest küsimustest Euroopa elanike elu kohta kolmel teemal: mina ja minu elu, mina ja elamistingimused ning mina ja töö. Enne vastamise alustamist tuleb valida sugu, riik ja vanus, mille alusel infograafik koostatakse.

Kui nimetatud valik on tehtud, pakutakse võimalust infograafikut mõnel teisel veebilehel kuvada, sotsiaalmeedias jagada ning lisateavet lugeda.

Ekraanipilt: Mina ja Euroopa

Loe edasi

Elukvaliteet

Elukvaliteet“ on Eurostati tööriist, mis annab ülevaate EL-i riikide elukvaliteedi aspektidest ja mille abil saab end võrrelda nii oma kaaskodanike, EL-i keskmise kui ka teiste liikmesriikidega.

Pärast riigi valimist saab valida ühe elukvaliteeti puudutava valdkonna. Üldjuhul on iga valdkonna all esitatud kaks näitajat, millest üks kajastab enamikul juhtudel elanike rahulolu taset ja teine objektiivselt valdkonna olukorda. Iga näitaja juures on nupp „i“, mille alt saab näitaja kohta lisainfot. Nupu „Data“ (andmed) all on näitaja lähteandmed. Nupu „Compare“ (võrdle) all on võrdlus nii nende liikmesriikidega, kus näitaja väärtus on kõige madalam ja kõige kõrgem, kui ka EL-i keskmisega.

Ekraanipilt: Elukvaliteet

Noored eurooplased

Noored eurooplased“ on Eurostati tööriist, mis on mõeldud peamiselt noortele vanuses 16–29. Selle abil saab ennast võrrelda teiste oma riigi noortega. Tööriist on mõeldud ka lapsevanematele, poliitikutele, õpetajatele jt-le, kes tahavad Euroopa noortest rohkem teada saada.

„Noored eurooplased“ koosneb viktoriinilaadsetest küsimustest noorte eluolu kohta neljal teemal: pere; töö; vaba aeg ja õpingud; internet. Enne vastamise alustamist tuleb valida oma sugu, riik ja vanus. Kui su vanus ei ole vahemikus 16–29, vali sellest vahemikust vanus, mis sind enim huvitab.

Ekraanipilt: Noored eurooplased

Majandustrendid

Majandustrendid“ on interaktiivne andmete visualiseerimise tööriist, mille abil saavad kasutajad, nii algajad kui ka professionaalid, ülevaate kaheksa peamise majandusnäitaja arengust.

Pärast näitaja ja riigi (või EL-i või euroala riikide keskmise) valimist kuvatakse joonisel näitaja viimase 12 kuu trend. Võrdluseks võib vaadata ka EL-i või euroala riikide keskmist.

Enamikul näitajatel on võimalik valida perioodi või ühikut. Näiteks inflatsiooni puhul saab vaadata muutust võrreldes eelmise aasta sama kuuga või muutust võrreldes eelmise kuuga.

Joonise all on ka näitaja definitsioon (nupp „i“) ja lähteandmed (nupp „More information“ (rohkem infot)).

Ekraanipilt: Majandustrendid

Minu riik

Interaktiivse andmete visualiseerimise tööriista „My country in a bubble” abil saab oma riiki 50 statistilise näitaja alusel teiste Euroopa riikidega võrrelda. Avasta Euroopa statistikat lihtsalt ja mänguliselt!

Ekraanipilt: Minu riik

Vidinad

Vidin on veebirakendus, mille saab lisada ükskõik millisele veebilehele ja mis näitab lihtsal kujul väikest hulka Eurostati andmeid. Vidinaid saab luua vidinageneraatori („Widget Template Generator“) abil.

Ekraanipilt: Vidinad

Illustreeritud statistika

„Statistics Illustrated“ on selgeim ja lihtsaim viis Eurostati andmete dünaamiliseks visualiseerimiseks. Kaardid ja graafikud kajastavad nii näitaja ajalist muutust kui ka liikmesriikidevahelisi erinevusi. Sel moel saab näiteks ülevaate mitmesugustest tendentsidest ja mustritest.

Dünaamilisi kaarte ja graafikuid kasutatakse Eurostati veebilehel mitut moodi:

Lisainfot kaartide ja graafikute paremaks mõistmiseks saab abileheküljelt (ainult inglise keeles).

Illustreeritud regionaalstatistika

Interaktiivse tööriista „Regional Statistics Illustrated“ abil on võimalik visualiseerida Eurostati regionaalstatistikat. Tööriistas on liigituse NUTS 2 piirkondade kaupa esitatud üle 50 näitaja, mis on jagatud 10 statistikavaldkonda.

Interaktiivsel kaardil saab hõlpsalt piirkondi valida ning eri visualiseerimisviiside abil on võimalik regionaalseid andmeid kasutajasõbralikult võrrelda ja analüüsida. Interaktiivne ajatelg näitab, milline on olnud piirkonna areng aja jooksul.

Tööriista abil saab andmeid visualiseerida järgmiselt:

  • teemakaardina
  • jaotusdiagrammina
  • hajuvusdiagrammina
  • tulpdiagrammina
  • andmetabelina

Tööriistas olevad näitajad kajastavad alati kõige värskemaid Eurostati andmeid. Tööriista funktsioonide kohta saab lisainfot abileheküljelt (ainult inglise keeles).

Ekraanipilt: Illustreeritud regionaalstatistika

Illustreeritud inflatsioonistatistika

Tööriist „Inflation Statistics Illustrated“ annab ülevaate tarbijahindade harmoneeritud indeksis (THHI) kajastatud peamiste tooterühmade hinnamuutustest ja kaaludest EL-is ja euroalal. Ristküliku toon näitab, kui palju on hinnad aasta jooksul muutunud. Ristküliku suurus on võrdeline vastava tooterühma osatähtsusega indeksis.

Ekraanipilt: Illustreeritud inflatsioonistatistika