Interaktiivne statistika

Strateegia „Euroopa 2020“ illustreeritud statistika

Europe 2020 Statistics Illustrated“ on rühm tööriistu, mis kuvavad läbilõiget strateegia kaheksast näitajast:

 • tööhõive
 • teadus- ja arendustegevus
 • kasvuhoonegaaside heitkogus
 • taastuvenergia osatähtsus
 • primaarenergia tarbimine
 • haridussüsteemist varakult lahkunute osatähtsus
 • kolmanda taseme hariduse omandanute osatähtsus
 • vaesus ja sotsiaalne tõrjutus

Kõiki näitajaid kuvatakse kolmel viisil – soojuskaardi, tulpdiagrammi ja joondiagrammina.

Ekraanipilt: Strateegia Euroopa 2020 illustreeritud statistika

Inflatsiooni näidikulaud

Tööriist „Inflation Dashboard“ on mõeldud tarbijahindade harmoneeritud indeksi (THHI) graafiliseks ja dünaamiliseks kuvamiseks. Indeksit saab vaadata riigi ja tooterühma järgi nii kaardil, tulpdiagrammil kui ka joondiagrammil.

Ekraanipilt: Inflatsiooni näidikulaud

Riikide profiilid

Country Profiles“ on lihtsalt kasutatav ja igaühele kättesaadav graafiline tööriist. Sellega saab näitajaid rühmitada riigi ja regiooni järgi, vaadata teema kaupa 10–20 näitaja kohta valmistabeleid ja riike omavahel võrrelda.

Täpsema info saamiseks on iga näitaja juures link tabelitele, graafikutele ja kaartidele.

Rakendust „Country Profiles“ on võimalik alla laadida ka iPhone’is, iPadis või Androidi telefonis kasutamiseks.

Ekraanipilt: Riikide profiilid

Statistiline atlas

Statistical Atlas“ on interaktiivne statistiliste ja topograafiliste kaartide vaatamise keskkond, kus saab mitmesuguste aluskaartide geograafilist infot (nt liigituse NUTS piirkonnad ja Urban Auditi projektis osalenud linnad) kombineerida statistilise infoga.

Kaardil esitatu vaatamiseks on tööriistal mitu funktsiooni:

 • sisse- ja väljasuumimine
 • kaardikihtide läbipaistvuse muutmine
 • piirkonna või linna koodi, geograafilise tähise või näitaja statistilise väärtuse kuvamine

Statistilises atlases on teema ja peatüki kaupa kõik Eurostati 2014. aasta regionaalses aastaraamatus avaldatud kaardid.

Ekraanipilt: Statistiline atlas