Interaktiivselt esitatud andmed

Minu riik

Interaktiivse andmete visualiseerimise tööriista „My country in a bubble” abil saab oma riiki 50 statistilise näitaja alusel teiste Euroopa riikidega võrrelda. Avasta Euroopa statistikat lihtsalt ja mänguliselt!

Ekraanipilt: Minu riik

Vidinad

Vidin on veebirakendus, mille saab lisada ükskõik millisele veebilehele ja mis näitab lihtsal kujul väikest hulka Eurostati andmeid. Vidinaid saab luua vidinageneraatori („Widget Template Generator“) abil.

Ekraanipilt: Vidinad

Illustreeritud statistika

„Statistics Illustrated“ on selgeim ja lihtsaim viis Eurostati andmete dünaamiliseks visualiseerimiseks. Kaardid ja graafikud kajastavad nii näitaja ajalist muutust kui ka liikmesriikidevahelisi erinevusi. Sel moel saab näiteks ülevaate mitmesugustest tendentsidest ja mustritest.

Dünaamilisi kaarte ja graafikuid kasutatakse Eurostati veebilehel mitut moodi:

Lisainfot kaartide ja graafikute paremaks mõistmiseks saab abileheküljelt (ainult inglise keeles).

Illustreeritud regionaalstatistika

Interaktiivse tööriista „Regional Statistics Illustrated“ abil on võimalik visualiseerida Eurostati regionaalstatistikat. Tööriistas on liigituse NUTS 2 piirkondade kaupa esitatud üle 50 näitaja, mis on jagatud 10 statistikavaldkonda.

Interaktiivsel kaardil saab hõlpsalt piirkondi valida ning eri visualiseerimisviiside abil on võimalik regionaalseid andmeid kasutajasõbralikult võrrelda ja analüüsida. Interaktiivne ajatelg näitab, milline on olnud piirkonna areng aja jooksul.

Tööriista abil saab andmeid visualiseerida järgmiselt:

 • teemakaardina
 • jaotusdiagrammina
 • hajuvusdiagrammina
 • tulpdiagrammina
 • andmetabelina

Tööriistas olevad näitajad kajastavad alati kõige värskemaid Eurostati andmeid. Tööriista funktsioonide kohta saab lisainfot abileheküljelt (ainult inglise keeles).

Ekraanipilt: Illustreeritud regionaalstatistika

Illustreeritud inflatsioonistatistika

Tööriist „Inflation Statistics Illustrated“ annab ülevaate tarbijahindade harmoneeritud indeksis (THHI) kajastatud peamiste tooterühmade hinnamuutustest ja kaaludest EL-is ja euroalal. Ristküliku toon näitab, kui palju on hinnad aasta jooksul muutunud. Ristküliku suurus on võrdeline vastava tooterühma osatähtsusega indeksis.

Ekraanipilt: Illustreeritud inflatsioonistatistika

Strateegia „Euroopa 2020“ illustreeritud statistika

Europe 2020 Statistics Illustrated“ on rühm tööriistu, mis kuvavad läbilõiget strateegia kaheksast näitajast:

 • tööhõive
 • teadus- ja arendustegevus
 • kasvuhoonegaaside heitkogus
 • taastuvenergia osatähtsus
 • primaarenergia tarbimine
 • haridussüsteemist varakult lahkunute osatähtsus
 • kolmanda taseme hariduse omandanute osatähtsus
 • vaesus ja sotsiaalne tõrjutus

Kõiki näitajaid kuvatakse kolmel viisil – soojuskaardi, tulpdiagrammi ja joondiagrammina.

Ekraanipilt: Strateegia Euroopa 2020 illustreeritud statistika

Inflatsiooni näidikulaud

Tööriist „Inflation Dashboard“ on mõeldud tarbijahindade harmoneeritud indeksi (THHI) graafiliseks ja dünaamiliseks kuvamiseks. Indeksit saab vaadata riigi ja tooterühma järgi nii kaardil, tulpdiagrammil kui ka joondiagrammil.

Ekraanipilt: Inflatsiooni näidikulaud

Riikide profiilid

Country Profiles“ on lihtsalt kasutatav ja igaühele kättesaadav graafiline tööriist. Sellega saab näitajaid rühmitada riigi ja regiooni järgi, vaadata teema kaupa 10–20 näitaja kohta valmistabeleid ja riike omavahel võrrelda.

Täpsema info saamiseks on iga näitaja juures link tabelitele, graafikutele ja kaartidele.

Rakendust „Country Profiles“ on võimalik alla laadida ka iPhone’is, iPadis või Androidi telefonis kasutamiseks.

Ekraanipilt: Riikide profiilid

Statistiline atlas

Statistical Atlas“ on interaktiivne statistiliste ja topograafiliste kaartide vaatamise keskkond, kus saab mitmesuguste aluskaartide geograafilist infot (nt liigituse NUTS piirkonnad ja Urban Auditi projektis osalenud linnad) kombineerida statistilise infoga.

Kaardil esitatu vaatamiseks on tööriistal mitu funktsiooni:

 • sisse- ja väljasuumimine
 • kaardikihtide läbipaistvuse muutmine
 • piirkonna või linna koodi, geograafilise tähise või näitaja statistilise väärtuse kuvamine

Statistilises atlases on teema ja peatüki kaupa kõik Eurostati 2014. aasta regionaalses aastaraamatus avaldatud kaardid.

Ekraanipilt: Statistiline atlas