27.11.2013 nr 9

Protokoll

Lisa1.CoP_yheteistkymnes_131127

Lisa2.EP statistikatööd 2014-2018

Lisa3.Riikliku_statistikaprogrammi_maksumuse_kujunemine

Lisa4.Lopparuanne_27 03 13