Eesti Statistikaselts

Maailma statistikapäev

Konverentsi päevakava

9.30–10.00

Statistikaseltsi üldkoosolek

10.00–10.30

Tervituskohv ja registreerimine

10.30–12.45

Plenaaristung (inglise keeles): Juhataja Katrin Niglas (Tallinna Ülikool)

  • Avasõnad – Andres Oopkaup (Statistikaameti peadirektor)
  • Viljandi maavanema tervitus
  • Kaja Sõstra (Statistikaamet) – Registrite kasutamine riiklikus statistikas
  • Prof. Pasi Korhonen (EPID Research Oy) – Use of Nordic health care registers in the evaluation of drug safety issues – a case study
  • Krista Fischer (Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu) – Geneetika ja statistika abil haiguste ennetamiseni
  • Prof. Ene-Margit Tiit (Tartu Ülikool, Statistikaamet) – Andmed ja statistika ajaloolises arengus

12.45–13.30

Lõuna

13.30–15.30

Töö sektsioonides (eesti keeles)

A. Registripõhine loendus: Sektsiooni korraldaja Kristi Lehto, juhataja Ene-Margit Tiit

B. Suurandmete kasutamine erinevates valdkondades. Juhataja Maiki Ilves (Statistikaamet)

15.30–15.45

Kohvipaus

15.45–16.45

Ümarlaud: Suurandmed statistikas – võimalused ja ohud, moderaator prof. Kalev Pärna (Tartu Ülikool)

16.45–17.00

Konverentsi lõpetamine. Lühikokkuvõte esitustest ja järeldustest