28.09.2012 nr 6

Protokoll

Lisa 1. CoP_kolmas_120928

Lisa 2. Statistikanoukogu_2012

Lisa 3. 28.09_STATNÕUKOGU_KASK

Lisa 4. statistikanoukogu_28092012_ver3

Lisa 5. RSP menetlemine 2013

Lisa 6. StatN_280912

Lisa 7. loendusandmed teaduseks lõppvastus

Lisa 8. REL_konf_andmed