28.11.2012 nr 7

Protokoll

Lisa1._Tiit_Statnõukogu_uus.ppt_

Lisa 2. EP statistikatööd 2013-2017

Lisa 3.EP presidendi määrus Statistikatööd 2013-2017 (lisa)