Sõitjatevedu raudteel

Miljonit sõitjakilomeetrit

Andmekogumise õiguslik alus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 91/2003 raudteeveo statistika kohta. Tabelis kuvatavad andmed hõlmavad sõitjatevedu raudteel liikmesriigi enda territooriumil. Riigid võivad sellest statistikast välja arvata raudtee-ettevõtteid, mis pakuvad peamiselt kohalikke turismiteenuseid, näiteks sõitu ajaloolise aururongiga. Selliseid ettevõtteid tabelis esitatud andmed ei hõlma.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

20142015201620172018
EL (28 liikmesriiki).. (c).. (c).. (c).. (c).. (c)
EL (27 liikmesriiki).. (c).. (c).. (c).. (c).. (c)
Euroala (19 riiki)..........
Belgia.. (c).. (c).. (c).. (c).. (c)
Bulgaaria16981549145514341476
Tšehhi764481258738940310220
Taani65136507633262806182
Saksamaa9097891050954659552998161
Eesti280286316366417
Iirimaa17281918199121222281
Kreeka10721263119211121104
Hispaania2491526018265322737428317
Prantsusmaa8949991377906129669093387
Horvaatia917941827736747
Itaalia4888151121517165277855037
Küpros.. (z).. (z).. (z).. (z).. (z)
Läti644590584596624
Leedu270262280315354
Luksemburg366418417438443
Ungari7710.. (c).. (c).. (c).. (c)
Malta.. (z).. (z).. (z).. (z).. (z)
Holland.. (c).. (c).. (c).. (c).. (c)
Austria1134511433120211207712681
Poola1547917024187532012020849
Portugal38523957426645164570
Rumeenia49714910473155565426
Sloveenia620628611570568
Slovakkia25833411348437543792
Soome38744114386842714535
Rootsi1212112741128001333113547
Suurbritannia6471166594680106891269706
Island..........
Liechtenstein..........
Norra34403555369535843722
Šveits1880119089195731958619245
Montenegro..........
Põhja-Makedoonia80177835963
Albaania..........
Serbia..........
Türgi43934828432545665560

(..) - Andmeid ei ole saadud
(c) - Konfidentsiaalne
(z) - Ei esine (sh tegelik = 0)

Allikas: Eurostat