Sõitjatevedu raudteel

Miljonit sõitjakilomeetrit

Andmekogumise õiguslik alus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 91/2003 raudteeveo statistika kohta. Tabelis kuvatavad andmed hõlmavad sõitjatevedu raudteel liikmesriigi enda territooriumil. Riigid võivad sellest statistikast välja arvata raudtee-ettevõtteid, mis pakuvad peamiselt kohalikke turismiteenuseid, näiteks sõitu ajaloolise aururongiga. Selliseid ettevõtteid tabelis esitatud andmed ei hõlma.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

20152016201720182019
EU (27 countries - from 2020).. (c).. (c).. (c).. (c)..
EL (28 liikmesriiki).. (c).. (c).. (c).. (c)..
EU (27 countries - 2007-2013).. (c).. (c).. (c).. (c)..
Euroala (19 riiki)..........
Belgia.. (c).. (c).. (c).. (c)..
Bulgaaria15491455143414761520
Tšehhi81258738940310220..
Taani6507633262806182..
Saksamaa91050954659552998161..
Eesti286316366417392
Iirimaa1918199121222281..
Kreeka1263119211121104..
Hispaania2601826532273742831728703
Prantsusmaa91377906129669093387..
Horvaatia941827736747724
Itaalia51121517165277855037..
Küpros..........
Läti590584596624643
Leedu262280315354..
Luksemburg418417438443..
Ungari.. (c).. (c).. (c).. (c)..
Malta..........
Holland.. (c).. (c).. (c).. (c).. (c)
Austria11433120211207712681..
Poola17024187532012020849..
Portugal3957426645164570..
Rumeenia49104731555654265735
Sloveenia628611570568..
Slovakkia34113484375437923957
Soome4114386842714535..
Rootsi1274112800133311354714617
Suurbritannia66594680106891269706..
Island..........
Liechtenstein..........
Norra35553695358437223715
Šveits19089195731958619245..
Montenegro..........
Põhja-Makedoonia177835963..
Albaania..........
Serbia..........
Türgi4828432545665560..

(..) - Andmeid ei ole saadud
(c) - Konfidentsiaalne

Allikas: Eurostat