Uuringud

Euroopa Liidu Intrastati uuringu tulemused 2016

Intrastati andmeesitajate uuringu tulemused 2014

Intrastati andmeesitajate uuringu tulemused 2007