Struktuurfondide toetatud projektid

eSTATi kasutatavuse analüüs

ERF

Statistikaamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)“ taotlusvooru „Avalike teenuste arendamise analüüside läbiviimine“ kaudu projektile „eSTATi kasutatavuse analüüs“ toetust summas 41 987eurot (projekti kogumaksumus oli 49 985 eurot).
Projekti eesmärk oli analüüsida Statistikaameti andmete esitamise keskkonna eSTAT kasutusmugavuse suurendamise võimalusi ning koostada arenduse jaoks prototüüp, mis oleks senisest lihtsam ja mugavam ning kasutajate poolt testitud.

Projekti tulemusena valmisid disainikavandid, kujundusfailid ja prototüüp.

Projekt kestis 14.03.2017 kuni 30.09.2017 ja teostajaks oli Velvet OÜ.

Andmekogumise ja andmetöötluse ühtlustamine (1.etapi 1.järk)

ERF

Statistikaamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)“ taotlusvooru „Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine“ kaudu projektile „Andmekogumise ja andmetöötluse ühtlustamine (1.etapi 1.järk)“ toetust summas 244 992 eurot.
Projekti eesmärgiks oli vähendada andmekogumise ja andmetöötluse kulusid ja kiirendada väljundi tootmist, saavutada suuremat paindlikkust, vabaneda vananenud tarkvarast.

Projekti tulemusena

  • suurenes isiku-uuringute kogumismeetodite kombineerimise võimalus, mis võimaldab edaspidi kokku hoida nii aja- kui ka transpordikulusid,
  • andmetöötluses vähenes probleemsete andmete läbivaatamisele kuluv aeg ja kiirenes vigade parandamine.

Projekt kestis 19.09.2016 kuni 31.08.2017 ja arendajaks oli Nortal AS.

Statistikatöö automatiseerimine (1.etapp 1.järk)

ERF

Statistikaamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)“ taotlusvooru „Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine“ kaudu projektile „Statistikatöö automatiseerimine (1.etapp 1.järk)“ toetust summas 303 665 eurot.
Projekti eesmärk oli vähendada tehnilise käsitöö mahtu, dubleerimist ja andmehõiveks kuluvat aega ning säilitada andmeid korduvkasutuseks. Projekt on seotud tehniliste eelduste loomisega REGREL läbiviimiseks ja statistikatoodete tellimuste kiireks ja efektiivseks täitmiseks.

Projekti tulemusena

  • lisandus võimalus andmekogudelt ja andmeesitajatelt xml-formaadis andmeid vastu võtta pakitud kujul,
  • vähendati käsitööd andmekontrollide kirjeldamisel,
  • isiku-uuringutes kogutakse aadressiandmed korrektsemal kujul, vähenes aadresside järeltöötluse vajadus, andmeid kasutatakse järgmistes uuringutes,
  • valmis detailanalüüs statistiliste registrite süsteemi SRS edasiarenduseks hoonete ja ruumide registri andmeuuenduste saamiseks ja säilitamiseks ning majandusüksuste ja põllumajanduslike majapidamiste registrite andmete uuendamiseks ja säilitamiseks ning korduvkasutamiseks.

Projekt kestis 31.08.2016 kuni 30.05.2017 ja arendajaks oli Nortal AS.