Tööelu-uuring. Ettevõtete küsitlus 2015. aasta

Küsimustiku kood: 13612015

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Tööelu-uuring (40901)".

Küsimustik tutvumiseks (PDF vormingus)