Milline on finantssuhtarvude roll varajaste hoiatusmärkidena ja kuidas suhtarvusid tõlgendada?

Autor: Ulvi Sloog, Vannutatud audiitor, Mainori Kõrgkooli õppejõud
Allikas: Raamatupidaja.ee

Otsustada firma tervisliku seisundi üle vaid aruandeid lugedes on raske. Siin tulevadki appi finantssuhtarvud, kus finantsnäitajad on omavahel suhestatud loogiliste seoste abil. Siin saame teada, millest nad räägivad - kas peaksime ehk midagi kiiresti ette võtma või on hoopis põhjust rahuloluks!

Raamatupidaja igapäevatöö on registreerida tehtud majandustehingud. Saamaks terviklikku ülevaadet ettevõtte finantsseisundist, koostatakse perioodiliselt aruandeid. Ülevaate varadest, kohustustest ja omakapitalist annab bilanss. Kasumiaruandest leiame aruandeperioodi tulud ja kulud ning rahavoogude aruandest selgub, kust on pärit sissetulevad rahavood ning mille jaoks on tehtud raha väljamakseid.

Otsustada firma tervisliku seisundi üle vaid aruandeid lugedes on siiski raske. Siin tulevadki appi finantssuhtarvud, kus finantsnäitajad on omavahel suhestatud loogiliste seoste abil. Leida aruannetest vastavad näitajad ja arvutada välja konkreetne suhtarv on üsna lihtne. Võib tunduda kummalisena, kuid keerulisem ning loomingulisust nõudev osa finantsanalüüsist on töö, mis eelneb ja järgneb näitajate väljatoomisele.

Loe edasi: http://raamatupidaja.ee/203984art/