Tööelu-uuring. Töötaja küsitlus 2015. aasta

Küsimustiku kood: 13622015

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Tööelu-uuring (40901)".

Küsimustik tutvumiseks - eesti keeles (PDF vormingus)

Küsimustik tutvumiseks - vene keeles (PDF vormingus)