Klassifikaatorite nimistu

Ava klassifikaatorite nimistu

Klassifikaatorite nimistus on kehtivad klassifikaatorid esitatud tähestiku järjekorras. Kehtivuse kaotanud klassifikaatorid ja kehtiva klassifikaatori varasemad versioonid on esitatud eraldi ning nende vaatamiseks tuleb kasutada linki „Varasemad versioonid”. Kui Statistikaamet ei halda nimistus olevat klassifikaatorit ja teda ei ole volitatud klassifikaatorit oma veebilehel esitama, viib klassifikaatori nimetuse alt link seda esitavale veebilehele. Kui klassifikaatoril on rahvusvaheline alusklassifikaator, on see esitatud klassifikaatori nimetuse järel. Kõik klassifikaatorid on liigitatud teemade järgi valdkondadesse. Igale klassifikaatorile on koostatud kirjeldus.

Klassifikaatorit on võimalik vaadata ekraanil ning arvutisse XML-vormingus ja Exceli tabelina alla laadida. XML-vormingu kasutamiseks on vajalik dokumenditüübi määrangu fail clasetxml.dtd. Klassifikaatori kirjeldust saab vaadata ekraanil ja HTML-vormingus alla laadida. Peale selle on võimalik alla laadida muid klassifikaatoriga seotud materjale. Suured failid esitatakse pakituna.

Klassifikaatori kategooriate loetelu avaneb, kui klõpsata klassifikaatori nimetusel. Hierarhilist klassifikaatorit võib vaadata kahes vaates – hierarhiliselt ja lineaarselt. Hierarhilises vaates avaneb esmalt klassifikaatori esimene tase. Edasi on võimalik liikuda mööda puustruktuuri, avades ja sulgedes harusid. Lineaarvaates esitatakse koodid ja nendele vastavad nimetused tavalise loendina. Mõnel juhul on lineaarvaates võimalik vaadata ka ainult valitud taseme koode. Veebilehel liikumiseks on soovitatav kasutada navigeerimisviitasid, mitte veebilehitseja tagasi-nuppu, mis mõnel juhul võib anda vale tulemuse.