XML-vorming

XML-vormingu aluseks on Euroopa Liidu statistikaametis Eurostat väljatöötatud EDI-sõnumi CLASET andmemudel. XML-vorming genereeritakse tarkvaraga CLASET Toolbox.

CLASET

CLASET on EDI-sõnum, mis on loodud struktureeritud metaandmete (puustruktuuride, loendite, organisatsiooniskeemide, kataloogide, sh klassifikaatorite ja nendevaheliste vastavustabelite jms) edastamiseks, võimaldades kirjeldada temaga vahendatavat infot.

CLASET on realiseeritud järgmisele süntaksile: XML (Extended Mark-up Language), SGML (Standard Generalised Mark-up Language), EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport).

XML-vormingu moodustamiseks pakub CLASET kaht võimalust: luua liides oma andmebaasi ja ühe pakutud süntaksi vahel või kasutada konverteerimist erinevate vormingute vahel (CLASET Toolbox). CLASET Toolbox'i sisendiks võib olla EDIFACT, ODABA 2 (objektorienteeritud andmebaasisüsteem) import/eksportfailid, SGML ja XML (CLASET). Väljundi puhul lisandub HTML.

Statistikaametis moodustatakse ametisisesest klassifikaatorite andmebaasist andmebaasisüsteemi ODABA 2 import/eksportfailidele vastavad tekstifailid, millest CLASET Toolbox'iga genereeritakse XML-dokument. Saadud dokumenti töödeldakse, et esitada erisümboleid Unicode'iga ja et oleks võimalik esitada eri kujuga klassifikaatoreid.

CLASET XML dokumendi tüübi määrang

XML-vormingu selgitus