Vastavustabelid

Ava vastavustabelid

Selles rubriigis on nii klassifikaatoritevahelised vastavustabelid kui ka klassifikaatori eri versioonide vahelised üleminekutabelid. Lähte- ja vastava klassifikaatori esitusjärjekorda on võimalik vahetada igas tabelis, samuti otsida koodide loetelust esimesel positsioonil oleva klassifikaatori koodi. Vastava klassifikaatori kood on viit klassifikaatori koodiloendile.