Eesti tööjõu-uuring 2020. Leibkonna küsitlus

Küsimustiku kood: 13772020

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Tööjõu-uuring (40701)".

Küsimustik tutvumiseks (PDF vormingus):  EST | RUS