Loeng matemaatikaõpetajatele (3. detsember 2015)

Tuulikki Sillajõe: Riiklik statistika

Ene-Margit Tiit: Rahvastikustatistika. Sündimus ja iive

Sisemajanduse koguprodukt lööb majanduses toimuvad tehingud kokku

Pildid