Muusika 2018. kvartal

Küsimustiku kood: 14462018

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Muusika (40408)".

Andmete esitamise tähtajad: 20.04.2018, 20.07.2018, 20.10.2018, 20.01.2019

eSTAT - elektrooniline andmete esitamise keskkond

Küsimustiku muutujate juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku täitmise juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku kontrollide juhend (PDF vormingus):  EST | ENG