Statistikakogumike esitlus

"Pilk tööellu”,  "Ränne 2000–2007”,  "Linnad ja vallad arvudes 2008”

Aeg: kolmapäev,  4. veebruar 2009

Koht: Rahandusministeeriumi koolituskeskuse saal (Tallinn, Suur-Ameerika 1, koolituskeskuse sissepääs on hoone Väike-Ameerika poolselt tänavalt)

Ettekanded:

Tööturu üldised arengud
Raul Eamets, TÜ professor

Töökoolitus ja sellega seonduvad hoiakud
Tiiu-Liisa Rummo-Laes, statistikaameti analüütik

Eestlaste ja mitte-eestlaste positsioonid tööturul
Siim Krusell

Soolised palgaerinevused
Marin Randoja, statistikaameti analüütik

Rahvastikuarvestusest
Urve Kask, statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakonna juhataja

Siserände suundumused 2000-2007
Helerin Rannala, statistikaameti juhtivstatistik

Eesti välisränne 2000-2007
Kristi Anniste, TÜ doktorant

Brutotulu erinevused omavalitsusüksustes vanuse ja soo järgi
Kristi Lehto, statistikaameti analüütik

Lastepäevahoiu regionaalsed erinevused Eestis
Mare Ainsaar, rahvastikuministri nõunik, TÜ teadur