Moodul 2

Moodul 2 „Statistika andmebaaside kasutaja ABC” (teoreetiline ja praktiline õppus) on mõeldud kõigile, kes soovivad kasutada statistika andmebaase.

Oodatav tulemus: tarbija oskab iseseisvalt leida vajalikku statistilist infot ning kasutada Statistikaameti ja Eurostati (Euroopa Liidu statistikaamet) andmebaasi.

Sisu: Statistikaameti ja Eurostati andmebaasi tutvustus; infoallikate valimise oskuse arendamine ning andmete otsimise ja andmebaaside kasutamise ülesannete lahendamine.
Programmi saab kohandada kliendile rohkem huvi pakkuvale valdkonnale.

Õppemeetod: loeng, demo ja praktilised ülesanded arvutiga
Koolitusmaterjal: koolituse slaidid
Koolituse kestus: 2 x 45 minutit

Koolitus on tasuta.

Koolitusi korraldatakse vajaduse järgi.

Lisainfot koolituste kohta saab aadressil statistika at stat dot ee.